Egypt

Den arabiske republikk Egypt

Vis land

Egypt blir ofte omtalt som Midtøstens kulturelle vugge. Landet har en lang handelstradisjon, men står nå overfor store utfordringer som arbeidsledighet, befolkningsvekst og svak eksport. Nylig opplevde landet et politisk opprør som følge av den arabiske våren.

Sist oppdatert 01.11.2011

Geografi og miljø

Egypt strekker seg over et område på én million kvadratkilometer. Naturen består hovedsakelig av ørken med elven Nilen som den livgivende pulsåren. Nilen renner gjennom hele landet fra sør til nord og er en av verdens to største elver. Omtrent hele befolkningen bor langs elven eller i Nilendeltaet i nord. Dessverre er Nilen blant de mest truede elvene i verden. Det faller svært lite nedbør i Egypt, og forurensning, oppdemming og klimaendringer setter den viktige elva i fare. Arkeologisk sett blir Egypt omtalt som et skattekammer. Templene i Luxor, Kongenes dal og pyramidene i Giza er bare noen av landets store severdigheter. Sistnevnte er et av antikkens syv menneskeskapte underverker.

1972
2005

Kairo vokser seg stadig større, og de dyrkbare områdene forsvinner i takt med urbaniseringen, samtidig som luftforurensningen i byen øker. Les mer

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Egypt ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Nilen la grunnlaget for fremveksten til en av verdens største sivilisasjoner. Det antas at et forent kongedømme ble grunnlagt rundt år 3200 f.Kr. En serie dynastier hersket i Egypt i de neste tre millenniene. Vår kunnskap om Egypt fra denne tiden stammer fra arkeologiske utgravninger. Fremdeles er det en gåte hvordan menneskene på denne tiden utviklet en imponerende sivilisasjon med avansert monumentalkunst, arkitektur, teknologi og sosial organisasjon. I nyere tid – i 1869 – ble byggingen av Suezkanalen fullført. Suezkanalen er en av verdens viktigste kanaler og forbinder Middelhavet og Rødehavet.  Med dette ble Egypt en viktig mellomstasjon for verdenshandelen. Men landet var tynget av gjeld, og for å beskytte sine investeringer tok Storbritannia kontroll over Egypts styre i 1882. I 1922 ble Egypt delvis uavhengig fra Storbritannia, men det var først i 1953 - etter den egyptiske revolusjon - at landet kunne erklære seg som egen republikk.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven fra 1971 er Egypt en sosialistisk demokratisk republikk. Innbyggerne er sikret demokratiske rettigheter gjennom grunnloven, men i praksis er disse begrenset og de siste tiårene har landet vært sentralstyrt og autoritært. Med betydelig økonomisk vest har de økonomiske og sosiale skillene i Egypt økt. Egypt er blitt anklaget for brudd på menneskerettighetene og arbeidsledigheten er høy. I januar 2011 protesterte tusenvis av demontranter mot den sittende presidenten og krevde hans avgang. Demonstrantene var inspirerte av en bølge av opprør i den arabiske verden, også kalt den arabiske våren. I februar 2011 ble President Hosni Mubarak tvunget til å gå av og overlate makten til ledelsen for Egypts militære styrker. Frem til urolighetene i 2011 hadde Mubarak og hans nasjonaldemokratiske parti et fast grep om makten i 30 år. Militærledelsen utnevnte midlertidig en ny statsminister, og nedsatte en komité som skal forberede demokratiske valg. Det forventes at en ny nasjonalforsamling og grunnlov er på plass i 2012.

Økonomi og handel

Egypt er et av Afrikas største industriland. Omkring 2/3 av all industri er konsentrert i og omkring Kairo og Alexandria. En vesentlig del er knyttet til foredling av jordbruksprodukter, matvarer og bomull. Som verdensledende bomullsprodusenter har Egypt bygd opp en betydelig tekstilindustri. Andre viktige industrier har sin basis i råvarer fra jordbruket eller gruvedrift. Inntekter fra Suezkanalen har økt jevnt de siste årene, og landet har betydelige forekomster av olje og gass. Mens det utvinnes mindre olje, øker gassutvinningen. I dag utgjør salg av gass 45 % av landets eksportinntekter. Turistindustrien er en viktig sektor i den egyptiske økonomien, men inntektene svinger mye med sikkerhetssituasjonen i regionen. Egypt har vært rammet av flere terroraksjoner de siste årene, og flere turister er blitt drept. Landet hadde økonomisk vekst til tross for den globale økonomiske krisen i 2008. Men opprøret i Egypt i 2011 svekket økonomien betydelig og en forverret sikkerhetssituasjon skremte vekk turister og investorer. Egypt står også overfor store utfordringer når det gjelder arbeidsledighet, befolkningsvekst og svak eksport.

1984
2007

Egypt har fått fire store sjøer i et område der det tidligere bare var ørken. Les mer

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Kairo

Etniske grupper:

Egyptere 99,6, andre 0,4 (2006)

Språk:

Arabisk (offisielt), engelsk og fransk

Religion:

muslimer (sunni) 90%, koptere 9%, andre kristne 1%

Innbyggertall:

847 05 681

Styreform:

Republikk

Menneskelig utvikling:

nr 112 av 186

Areal:

1,002,450 km2

Myntenhet:

EGP

BNI pr innbygger:

6 120 PPP$

Nasjonaldag:


23 juli

Satellittbilder

Urbanisering: Kairo

Vanntilførsel: Toshka-prosjektet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2014