Hopp til innhold

Nigeria

Forbundsrepublikken Nigeria

Nigeria er det mest folkerike landet i Afrika, og har en befolkning som er sammensatt av mange etniske grupper. Landet er rikt på naturressurser, men preges av mange år med omfattende korrupsjon.

Sist oppdatert 15.10.2015

Geografi og miljø

Den sørlige delen av landet består av lavland med tropisk klima og regnskog, mens den nordlige delen består av høysletter med savanner. Den fruktbare jorda gir gode forutsetningen for å drive jordbruk. I tillegg har landet har betydelige olje- og gassressurser. De senere årene har imidlertid oljeutvinningen ført til store og alvorlige miljøproblemer, spesielt i Niger-deltaet. Både vann, luft og jord har blitt forurenset. Områder som tidligere ble brukt til jordbruk, er nå ødelagt av oljesøl. I tillegg sliter Nigeria med rask avskoging og ørkenspredning nord i landet.

 

1972
2007

Lange tørkeperioder har gjort at Tsjadsjøen er i ferd med å forsvinne. Les mer

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nigeria ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Allerede for 10 000 år siden bodde det mennesker innenfor det området som utgjør dagens Nigeria. Den såkalte Nok-kulturen, fra cirka 500 f.kr til 200 e.kr er det eldste jernaldersamfunnet som foreløpig er kjent fra Afrika sør for Sahara. Før området ble kolonisert av britene på begynnelsen av 1900-tallet, var det delt mellom mange ulike kongedømmer. Engelskmennene var koloniherrer fram til 1960, da landet fikk sin selvstendighet. Tre år etter ble Nigeria erklært republikk. I 1967 brøt det ut borgerkrig i landet da den sørøstlige regionen Biafra erklærte seg selvstendig. Borgerkrigen kostet flere hundre tusen mennesker livet, de fleste døde av sult. Biafra tapte krigen, og er fortsatt en del av Nigeria. Krefter i regionen kjemper fremdeles for selvstendighet. Nigeria ble styrt av militærregimer fram til 1999, men har hatt sivilt styre siden da.

Samfunn og politikk

Nigeria er en føderal republikk, der presidenten er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende for hæren. På tross av at demokratiet i landet ble styrket da militærdiktaturet falt i 1999, regnes Nigeria fortsatt som autoritært. Korrupsjon preger store deler av samfunnet. Det er store politiske, etniske og religiøse motsetninger i landet, som har over 250 ulike folkegrupper. Uenighetene er særlig knyttet til kontroll over ressurser og politisk innflytelse. Nigeria preges også av betydelige spenninger mellom sentralmyndighetene og de 36 delstatsguvernørene. Lokale opprør og protester forekommer ofte. Styresmaktene må til tider benytte soldater og politi for å stanse blodige sammenstøt mellom kristne og muslimer i ulike deler av landet. Hundrevis av mennesker er blitt drept i slike sammenstøt de siste årene. Siden 2009 har terroraksjoner fra den islamistiske gruppen Boko Haram vært en stadig større trussel mot befolkningens sikkerhet i nord.

Økonomi og handel

Oljesektoren er en viktig del av landets økonomi, som har vært i vekst de siste årene. Oljen genererer store statsinntekter, men korrupsjon, politisk ustabilitet og dårlig fordeling fører likevel til at størstedelen av befolkningen lever i fattigdom. Det er også et stort økonomisk skille mellom det fattige, muslimsk-dominerte nord, og det mer velstående kristen-dominert sør. Økonomisk misnøye er en viktig drivkraft for konfliktene i landet. Folk flest er avhengige av tradisjonelt jordbruk, småskalahandel og enkel industri for å overleve. USA, EU og Kina er i dag Nigerias største handelspartnere. Nye beregninger viste i april 2014 at landets økonomi er den største i Afrika.

FN-rollespill:

FN-sambandet har i skoleåret 2015/2016 et tilbud til skolene om å spille ut en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet på FN-sambandets nettsider

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Nigeria er valgt som medlem av Sikkerhetsrådet i to år (2014 til ut 2015). 

Nigeria er en maktfaktor i Afrika. Landet har en voksende økonomi og jobber for å styrke utviklingen på det afrikanske kontinentet. Nigeria er blant annet medlem av den afrikanske union (AU), ECOWAS (økonomisk samarbeidsorganisasjon for land i Vest-Afrika) og Commonwealth. Som tidligere britisk koloni har Nigeria fortsatt et nært forhold til Storbritannia. Det foregår handel og investeringer mellom landene og en stor gruppe nigerianere har emigrert i til Storbritannia. Store britiske selskaper er aktive i Nigeria, spesielt i oljebransjen.

USA er Nigerias viktigste handelspartner og diplomatiske forbindelse. USA har også bidratt med bistand til landet. Nigeria har vært en viktig støttespiller for USA i den såkalte Krigen mot terror, i jakten på al-Qaida-støttespillere og har også bidratt med militær støtte til anti-terrorvirksomhet. Nigerias største terrorproblem kommer fra den islamistiske terrorgruppen Boko Haram. Boko Haram sverget troskap til IS mars 2015. 

Nigeria handler med nabolandet Tsjad og mange arbeidere fra Tsjad jobber i Nigeria. Landene har ikke alltid hatt et nært og godt forhold, men begge landene uttrykker ønske om å ha et tett samarbeid og å sammen bidra til stabilitet i regionen.

Nigeria og Kina har utviklet et nærere forhold de siste tiårene. Nigeria er en viktig kilde til olje for Kina, og Nigeria har snudd seg til Kina for å få hjelp og støtte til å bygge opp egen økonomi. Kina har støttet Nigerias kandidatur til sikkerhetsrådet. 

Forholdet til Syria og Irak

Nigeria har ambassade i Syria og Nigeria ønsker, i følge ambassadens hjemmesider, at samarbeidet mellom landene skal være positivt for begge landene og at de skal utvikle et samarbeid på felter, som utdanning, jordbruk og teknologi. 

I sikkerhetsrådet har Nigeria støttet forsøkene på å komme fram til enighet om Syria. Da resolusjon 2139 ble vedtatt i februar 2014 uttrykte Nigeria at dette var et stort skritt i retning mot å bedre situasjonen for befolkningen i Syria. Samtidig uttrykte Nigerias representant skuffelse over at det ikke var enighet om å ta med et punkt som omhandlet stans av våpensalg til Syria, i resolusjonen. 

Siden Nigeria sliter med å bekjempe terrorgruppen Boko Haram, har landet interesse av å samarbeide om å bekjempe lignende islamistgrupper også andre steder. Kampen mot al-Qaida har lenge vært et hovedfokus i Krigen mot terror, også for Nigeria. Men nå som Boko Haram har sverget troskap til IS, og al-Qaida og IS har blitt fiender, er det sannsynlig at Nigeria vil prioritere å nedkjempe IS i Midtøsten fremfor al-Qaida. 

Tips

Nigeria har i Sikkerhetsrådet uttalt at de ønsker å støtte alle fredelige initiativ som kan minske påkjenningen på det syriske folket, og som kan føre til en fredelig løsning. Det er viktig for Nigeria å beskytte den syriske og irakiske befolkningen, og at Sikkerhetsrådet tydelig forplikter seg til å hjelpe sivile. Nigeria må i møtet i Sikkerhetsrådet ta hensyn til sine ulike diplomatiske forbindelser. Det er ventet at Nigeria vil støtte forsøkene på å komme til enighet i Sikkerhetsrådet, og at Nigeria ønsker at Sikkerhetsrådet skal være en tydelig og relevant aktør i arbeidet med å nedkjempe IS og samtidig få en slutt på krigen i Syria. Nigeria støtter våpenembargo.

Kort om

Nigeria

Hovedstad:

Abuja

Etniske grupper:

Over 250 folkegrupper. Hausa/fulani 29%, yoruba 21%, igbo 18%, ijaw 10%, kanuri 4%, ibibio 3.5%, tiv 2.5%

Språk:

Engelsk, hausa, yoruba, igbo, fulani

Religion:

Muslimer 50%, kristne 40%, tradisjonelle religioner 10%

Innbyggertall:

183 523 432

Styreform:

Føderal republikk

Areal:

923 770 km2

Myntenhet:

Naira

BNI pr innbygger:

5 911 PPP$

Nasjonaldag:

1. oktober

Satellittbilder

Demning: Challawa-dammen

Olje- og gassindustri: Nigerdeltaet

Tørke: Tsjadsjøen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2016