Hopp til innhold

Bangladesh

Folkerepublikken Bangladesh

Vis land

Bangladesh er et av verdens tettest befolkede og fattigste land. De to store elvene Brahmaputra og Ganges renner gjennom landet, og gjør at landet stadig rammes av flommer.

Sist oppdatert 10.08.2012

Geografi og miljø

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av deltaområdene til elevene Brahmaputra og Ganges. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren, og de siste tiårene har flommer skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i nabolandene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av over 100.000 mennesker. Til tross for mye vann, er drikkevann en mangelvare. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men de senere årene har det vist seg at brønnvannet ofte er forurenset av arsenikkholdige bergarter.

1977
2000

I Sundarban har man klart å bevare mangroveskogen og få tigeren til å trives. Men stadige nye rekefarmer truer harmonien. Les mer

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Den britiske kolonien India ble avviklet 1947, og landet ble delt i to. Området der muslimene var i flertall ble til Pakistan, mens hinduene fikk India. Dagens Bangladesh var en del av Pakistan, men hadde lite til felles med resten av landet. Blant annet var morsmålet til 98 prosent av befolkningen bengali. Da urdu ble erklært eneste offisielle språk i Pakistan, brøt det ut opptøyer i området som på den tiden ble kalt Øst-Pakistan. Regionen erklærte deretter sin uavhengighet fra det såkalte Vest-Pakistan i mars 1971, og etter en blodig, men kortvarig krig der India grep inn på Bangladesh’ side, fikk landet sin selvstendighet. Landets korte historie har vært preget av militære statskupp og drap på sittende regjeringssjefer.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati, og i 1991 ble landets første demokratiske valg avholdt. Parlamentet utnevner en president, som igjen utnevner en statsminister. Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Bangladesh Nationalist Party (BNP) og Awami League (AL). De politiske forskjellene er små, og maktkampen preges i stor grad av personlige agendaer mellom de to kvinnelige lederne. Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden uavhengigheten har militæret hatt stor innflytelse over politikken, og mange politiske ledere har militær bakgrunn. Manglende sikkerhet og vilkårlighet gjør hverdagen usikker for den fattige bengalske befolkningen. Mange oppfatter også politiet som er trussel mot personlig sikkerhet. Religiøs ekstremisme har de siste årene blitt et problem i Bangladesh, som tradisjonelt har vært et tolerant og moderat land. 

Økonomi og handel

Bangladesh er et av verdens fattigste land. Omlag to tredjedeler av landet består av dyrket areal, hvorav det dyrkes ris på omtrent 80 prosent. Jute og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler, men fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet fører til stadig lavere inntekter. Andre viktige eksportartikler er klær, te, lær og sjømat. Omtrent 2/3 av befolkningen arbeider i jordbruket, men jorda er samlet i få hender. De senere tiårs kraftige flommer har forsterket skjevheten i eierforholdende, fordi småbønder har blitt tvunget til å selge jord etter å ha fått avlinger ødelagt flere ganger på rad. Den økonomiske veksten har vært jevn siden 1990-tallet. Også under finanskrisen i 2008 fortsatte Bangladeshs økonomi å vokse. Likevel har ikke fattigdommen blitt redusert i vesentlig grad. Man har heller fått større forskjeller mellom fattig og rik.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Dhaka

Etniske grupper:

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk:

Bengali 98,8%, andre 1,2%

Religion:

Islam 89,5%, hinduisme 9,6%, andre 0,9% (2004)

Innbyggertall:

160 411 249

Styreform:

Parlamentarisme

Areal:

144 000 Km2

Myntenhet:

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger:

3 124 PPP$

Nasjonaldag:

26. mars

Satellittbilder

Naturforvaltning: Sundarban

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2015