Hopp til innhold

FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av opprørsgruppene.

Konvoi med IS-soldater foto:Scanpix

Den islamske stat (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer store områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har tatt over store landområder, stått for brutale menneskerettighetsbrudd, og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.

FN-sambandet fyller 70 år og gir gratis medlemskap til alle nye FN-skoler ut året.

Vi tilbyr undervisningsopplegg, FN-rollespill, FN-film, foredrag om aktuelle temaer og oppdatert Globalis.

Les mer om skoletilbudet og bli medlem

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.

Verdensarven på Globalis er et nettbasert undervisningsverktøy med fokus på bevaring av kulturarven. Verdensarven settes i en historisk ramme og viser sammenhengen mellom kulturarv og menneskerettigheter.

Temasider om UNESCOs verdensarv

FN-sambandet © 2016