FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

FNs klimarapport

I 2013/14 lanserer FNs klimapanel sin femte hovedrapport. Her finner du de viktigste funnene.

Zuma Press/UNRWA

I Syria har den arabiske våren utviklet seg til en blodig borgerkrig. Både i regionen og internasjonalt har andre land sterke interesser i konflikten.

De åtte konkrete målene skal nås innen 2015, og her kan du se hvordan de ulike landene ligger an.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.

Norge

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Les mer om Norge | Land

FN-sambandet © 2014