FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Palestina

I 1948 ble staten Israel opprettet, til tross for omfattende protester fra palestinerne som bodde i området fra før. Sammenstøtene mellom palestinere og israelere har siden den gang vært mange og blodige, og man er fremdeles langt unna en fredelig, varig løsning på konflikten.

Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en pågående konflikt mellom de som støtter Bashar al-Assads Baath-regjering, og de som ønsker å velte den. Både i regionen og internasjonalt har andre land sterke interesser i konflikten.

Ukraina

Ukraina er den nest største staten i Europa. Landet ble uavhengig i 1991, etter Sovjetunionens fall. Landet opplever politisk krise og har store utfordringer knyttet til korrupsjon. En stor andel av befolkningen lever i fattigdom.

Les mer om Ukraina | Land

Norge

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Les mer om Norge | Land

FNs klimarapport

I 2013/14 lanserer FNs klimapanel sin femte hovedrapport. Her finner du de viktigste funnene.

De åtte konkrete målene skal nås innen 2015, og her kan du se hvordan de ulike landene ligger an.

FN-sambandet © 2014